Pada masaa awal kejayaan Nusantara, negara Indonesia merupakan negara yang dihuni banyak kerajaan. Baik itu kerajaan Islam maupun kerajaan Hindu Budha. Khususnya Hindu Budha, di Indonesia sendiri, terdapat kerajaan dari masa ke masa pada masa kejayaan masing-masing. Kerajaan Hindu Budha. 7...